Вс, 19.08.2018, 20:45
Приветствую Вас, Mexmon

Йуколган поезд
1911 йилда Римда поезд станциясига бир поезд келиб тухтайди. Поездда 3 та вагон булиб унда 106 киши бор эди. Улар хаммаси Италянинг бой зодагонлари булиб улар дунё буйлаб саёхатга отланишган. Поезд узун тунел йулига кираётганда кандайдир калин куюк туман туннел ичидан чика бошлайди. Куркиб кетган пассажирлардан иккитаси поезддан сакраб тушиб колишади. У кишилар уша туннел йулида балчикка ухшаган суюкликни куришади. Поез тунел ичига кириб кетади ва йуколади. Бу хакида бутун жахон газеталарида ёзишади. Лекин поезд йуколиб кетганди. 1955 йилда Кримда уша поезд куринди. Петр Григорьевич Устименко уша поезд йулда йул бошкарувчи булиб ишлар ва поезд релслари йулини бошкарарди. У 2 ёрдамчиси билан курган поездини шундай тасвирлаган. Поезд умуман олов ёнмасдан рельссиз юриб келарди. Хатто шовкин хам йук эди. Поезд ичидаги одамлар улар рус кишилари эмасди бизга караб кул силкишди. Биз рельсни тугирладик, чунки карама карши томондан яна бир поезд келаётгани хакида хабаримиз бор эди. Поезд рельсларини Севастополга бурдик. У утиб кетди. Поезднинг биринчи вагонида инглизча харфли белги бор эди дейди. Бу поезд кетгач Россияда жуда катта фалокатлардан бири булган. Новороссияда портлаш окибатида 608 киши хаётдан куз юмган. 1991 йилда бу призрак поезд кечга якин Польтавада пайдо булди. Энди поезднинг хамма деразаларига кора парда тутиб куйилган ичкарида одам куринмасди. Украиналик гайритабиий вокеяларни урганувчи олимлар бу иш билан кизикиб колишади, ва 1991 йил сентябрь ойида куринган поездга кичик олим Василий Петрович Лещатый сакраб чикиб олади. Бир зум утмай поезд яна йуколади. Шу билан олимни хеч ким кайтиб курмаган. Поезд Россиянинг жуда куп шахарларида, Мексика ва Италяда куринган. У тусатдан пайдо булади ва туман ичига кириб йуколиб кетади. Охирги маротаба поездни 2005 Сахалинскыйда далада ишлаётган кишилар куришган. Галати жойи шундаки поезд кетаётган йулда бир вактлар поезд йул утган булиб хозир у йуллар бузиб ташланганди. Поезд ичидаги кишилар даладаги одамларга кул силкишган ва яна туман ичида йуколиб кетган. Олимлар бу поезд вакт оралигига тушиб колган деган тахминда.
Категория: Qo'rqinchli Voqealar | Добавил: Admin (25.07.2018)
Просмотров: 28 | Теги: Йуколган поезд | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar